Dobrovolníci pomáhají s přípravou výstavby chráněného bydlení

Dobrovolníci pomáhají s přípravou výstavby chráněného bydlení

25 / 3 / 2021

Uprostřed vesničky Kořen vzniká unikátní projekt Střediska Víteček, chráněné bydlení ve venkovských podmínkách.

Cílem projektu je výstavba bytového domu s dvěma bytovými jednotkami pro tři až pět klientů a veškerým technickým zázemím pro provoz chráněného bydlení. Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Klienti, což jsou v případě tohoto projektu osoby se zdravotním postižením, navíc ohrožené sociálním vyloučením, budou moci bydlet naprosto samostatně v domácích podmínkách, s podporou sociálních pracovníků Střediska Víteček. Tento způsob bydlení kombinuje prvky modelu bydlení a sociální pomoci, posiluje přirozené sociální vazby a zachování či vytvoření přirozené sítě podpory v rámci širší rodiny, přátel a dalších blízkých osob.

Jednoznačným benefitem pro klienty je bydlení v podstatě v normální domácnosti s velkou mírou soukromí, kdy se klienti podílejí na jejím chodu v rámci svých možností a schopností a tam, kde schopnosti klientů nestačí, je k dispozici asistent, popř. sociální pracovník.

Část projektu je sice hrazená z dotace, ale přípravné práce jsou na bedrech pracovníků Střediska Víteček. Při této práci je neocenitelná pomoc dobrovolníků, kteří se do vesničky Kořen sjíždějí z celé České republiky, aby v této fázi pomohli především s přípravou místa, kde bude budoucí chráněné bydlení stát.

O minulém víkendu skupina dobrovolníků zahrnující dospělé i děti kácela stromy, odstraňovala odpadky a vysekávala a pálila náletové dřeviny. Odměnou jim bylo nejen poděkování pracovníků Střediska Víteček, ale především pocit z dobře vykonané práce, která má smysl a jejíž výsledek pomůže našim handicapovaným spoluobčanům.

STŘEDISKO VÍTEČEK

Další aktuality

Hledáme posilu do týmu na pozici manažera

Hledáme posilu do týmu na pozici manažera

Přináší Vám radost pomáhat druhým a chcete pracovat v týmu lidí, kteří žijí v souladu s hlubšími hodnotami? Toužíte po rozmanité náplni práce a rádi byste vyměnili prostředí města za venkov? Pojďte se stát naším člověkem.

5 / 9 / 2022