Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny

Dílny nabízejí pomoc osobám se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním, které jim zamezuje uplatnit se na trhu práce, a tudíž jsou ohroženy sociálním vyloučením.

Dílny jsou určeny osobám ve věku od 11 do 64 let.

Základní služby

  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Poskytnutí stravy
  • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  • Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
  • Základní sociální poradenství

Fakultativní činnosti

Podmínky čerpání těchto služeb

  • Cílovou skupinou jsou výše uvedené osoby ve věku 11 až 64 let.
  • Služba sociálně terapeutické dílny je poskytována ambulantně. Po uzavření smlouvy je možné docházet do služby dle provozní doby (viz níže).
  • Ve službě se hradí příspěvek do „Fondu kulturních a sociálních aktivit uživatelů a rozvoje služby“ ve výši 100 Kč za den.
  • Sociálně terapeutické dílny jsou v provozu od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 v budově Střediska Víteček v Černošíně.