Denní stacionář

Denní stacionář

Denní stacionář nabízí pomoc lidem se zdravotním postižením, se zvláštním zřetelem na děti a osoby s těžkým kombinovaným postižením, komplikovaným zdravotním stavem a autismem.

Službu poskytujeme také dětem ve věku od 0 do 15 let, jejichž soběstačnost je snížena z jiných důvodů než zdravotních (např. sociální apod.).

Základní služby

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Základní sociální poradenství

Fakultativní činnosti

Podmínky čerpání těchto služeb

 • Služba je výše uvedeným osobám poskytována, pokud se z důvodu zdravotního znevýhodnění nebo snížené soběstačnosti ocitli v sociálně nepříznivé situaci.
 • Služba je částečně hrazena uživatelem z příspěvku na péči.
 • Služba denní stacionář je poskytována ambulantně.
 • Denní stacionář je v provozu od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 v budově Střediska Víteček v Černošíně.