O nás

O nás

Naše Středisko Víteček oficiálně vzniklo v Černošíně v roce 2008 s cílem nabídnout dětem i dospělým se zdravotním postižením kvalitní služby v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje. Posláním našich pracovníků je umožnit našim klientům spokojený a naplněný život v jejich přirozeném prostředí tak, aby se necítili sociálně vyloučení. V našem středisku mají naši klienti možnost najít si nové přátele a zapojit se do produktivních činností svých vrstevníků.

Pomáháme tam, kde je to potřeba

Středisko Víteček vede ředitel Tomáš Rusňák se svou manželkou Michaelou Rusňákovou. Prvotním impulsem pro zřízení tohoto typu zařízení bylo mimo jiné i to, že se manželům před osmnácti lety narodil syn s těžkým zdravotním postižením. Středisko, jehož součástí je Základní škola speciální, funguje ve dvou nemovitostech se sídlem v Černošíně a na Kořeni.

Kořeny Střediska Víteček sahají ještě dále

„Podobné zařízení fungovalo už od roku 1996, kdy vznikla 15. přední hlídka Royal Rangers, která fungovala jako křesťanský skaut pro děti. Ve skautu se setkávaly děti s různým typem postižení, které jinde odmítali. My jsme se jim však vždy s radostí věnovali a připravovali jsme pro ně program, který odpovídal jejím potřebám a zdravotnímu postižení,“ přibližuje historii Střediska Víteček jeho ředitel Tomáš Rusňák a dodává: „Kolem roku 2000 jsme od města Černošín získali za rozumných podmínek objekt, který jsme začali v rámci možností opravovat. Právě v tomto objektu jsme začali provozovat organizaci Středisko Víteček.“

Na jakých pilířích Středisko Víteček stojí?

 • Začlenění Pomáháme lidem s postižením žít běžným životem. Připravujeme pro ně aktivní denní program a podporujeme je v tom, aby se věnovali svým zájmům, navazovali a udržovali sociální kontakty a mezilidské vztahy a využívali příležitosti a veřejné služby.
 • Rozvoj Podporujeme zdravý rozvoj osobností se zdravotním postižením ve fyzické, duševní, duchovní i sociální oblasti. Usilujeme o to, abychom zvýšili jejich soběstačnost a nezávislost na péči druhých osob a zároveň přispíváme k tomu, aby žili naplněným životem.
 • Rodina Umožňujeme lidem s postižením zůstat v jejich přirozeném sociálním prostředí a v jejich rodině. Snažíme se zachovat běžné aktivity všech členů rodiny a maximálně podporujeme rodinu, aby mohla o dítě s postižením pečovat kvalitně a s láskou.
 • Pohoda Usilujeme o to, aby se lidé i přes svůj handicap cítili po fyzické i psychické stránce co nejlépe a aby co nejméně trpěli nepříjemnými dopady svého nepříznivého zdravotního stavu. Poskytujeme sociální služby dle Zák. 108/2006 Sb.
STŘEDISKO VÍTEČEK

Denní stacionář - Pomáháme dětem i dospělým se zdravotním postižením (§ 46)

Hlavním cílem denního stacionáře je předejít sociálnímu vyloučení osob se zdravotním postižením a integrovat tyto osoby zpět do běžné společnosti.

Sociálně terapeutické dílny (§ 67)

Dílny nabízejí pomoc osobám se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním, které jim zamezuje uplatnit se na trhu práce, a tudíž jsou ohroženy sociálním vyloučením.

Osobní asistence (§ 39)

Cílem této služby je předejít sociálnímu vyloučení osob, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a integrovat tyto osoby zpět do běžné společnosti.

Středisko Víteček je v provozu od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 na adrese Plánská 270, Černošín.

Zásady našich pracovníků, kteří tyto služby poskytují

Pracovníci, kteří se podílejí na těchto službách, se zavazují řídit se těmito zásadami:

 • Křesťanské morální principy
 • Respekt k člověku jako jedinečné bytosti
 • Přístup v zájmu klienta
 • Respektující vztah k pečující rodině a spolupráce
 • Ochrana soukromí klienta
 • Podpora samostatnosti klienta
 • Odbornost pracovníků, postupů a pomůcek
 • Prioritou je pomoc nejvíce potřebným