Osobní asistence

Osobní asistence

Hlavním cílem osobní asistence je předejít sociálnímu vyloučení osob, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a integrovat tyto osoby zpět do běžné společnosti.

Prostřednictvím osobní asistence umožňujeme klientům žít spokojený, vyrovnaný a naplněný život v jejich přirozeném prostředí a předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Základní služby

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc s oblékáním, ulehnutím a vstáváním z lůžka, polohováním, přesunem na vozík apod.)

  • Pomoc při osobní hygieně
  • Pomoc při zajištění stravy
  • Pomoc při zajištění každodenního chodu domácnosti
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Základní sociální poradenství

Fakultativní činnosti

Podmínky čerpání těchto služeb

  • Služba osobní asistence je poskytována terénní formou. Po uzavření smlouvy se služba poskytuje dle nastaveného časového rozsahu.
  • Služba je částečně hrazena uživatelem z příspěvku na péči.
  • Služba je nepřetržitá a je poskytována v domácnosti uživatele nebo na jiném místě dle jeho potřeby (doprovod k lékaři, pomoc s nákupem, doprovod na kulturní, sportovní aktivity...).