ZŠ speciální

ZŠ speciální

Naše Základní škola speciální funguje od roku 2008. Škola velmi úzce spolupracuje se „Střediskem Víteček“, jehož cílem je zajištění komplexní péče pro děti se zdravotním postižením. ZŠ sídlí ve stejné budově jako „Středisko Víteček“, pořádáme společné akce a po skončení vyučování využívají některé děti služby Střediska.

ZŠ speciální

Škola se pro žáky otevírá v osm hodin, ale vyučování začíná až o hodinu později. Součástí služeb školy i Střediska je každodenní doprava v rámci osobní asistence všech dětí i dospělých z jejich domovů, kteří do naší školy dojíždí ze dvou krajů, a sice z Karlovarského a Plzeňského.

ZŠ speciální

Každý žák pracuje podle vlastního individuálního vzdělávacího plánu, který je pro něj vytvořený na míru. Tento plán se vytváří každý rok ve spolupráci s rodiči a se speciálním poradenským centrem a je možné jej upravovat i během roku podle aktuálních schopností a dovedností žáka. Naším cílem je připravit děti v maximální možné míře na samostatný a nezávislý život v rámci jejich individuálních schopností.