COVID-19 = nové výzvy

COVID-19 = nové výzvy

15 / 3 / 2021

Doba covidová přinesla nové výzvy i pro Záchrannou službu Royal Rangers a Středisko Víteček.

Záchranná služba Royal Rangers musela v uplynulých měsících řešit nejen standardní fungování, tedy zajištění činnosti Mountain Rangers, horské služby v oblasti Českého a Slavkovského lesa, ale i požadavky občanů plzeňského a karlovarského kraje, kteří se ocitli v krizové situaci kvůli onemocnění COVID-19, na zajištění péče a transportu těchto pacientů. Jednalo a jedná se v podstatě o humanitární pomoc v krizi velkého rozsahu. V podzimním a zimním období realizovala Záchranná služba i několik desítek akcí technické pomoci. Jednalo se především o vyprošťování zapadlých motorových vozidel, rizikové kácení, odstraňování ledu atd. Zimní období využili záchranáři též k intenzivnímu tréninku jednotlivých záchranných týmů zaměřenému na záchranu osob v extrémních zimních podmínkách.

Bylo třeba aktivovat dobrovolníky, kteří by pomohli se zajištěním činnosti terénního stanoviště Mountain Rangers na vrcholu Havran v Českém lese tak, aby tato činnost neležela pouze na bedrech pracovníků Záchranné služby Royal Rangers. Plné nasazení těchto pracovníků totiž vyžadovala a vyžaduje péče o pacienty s COVID-19.

Pracovníci Záchranné služby Royal Rangers a Střediska Víteček zajišťovali nejen transporty nemocných s COVID-19, antigenní testování na COVID-19, ale i intenzivní domácí zdravotnickou péči o pacienty se středně těžkým a těžkým průběhem onemocnění COVID-19, kteří z jakýchkoli důvodů nechtěli nebo nemohli využít služeb zdravotnických zařízení lůžkové péče. Pro tyto pacienty zbylo potřeba zřídit v domácích podmínkách v podstatě "JIP lůžka" s plným servisem, včetně například kyslíkové terapie.

Pracovníci střediska dále čelili výzvám při poskytování terénní osobní asistence. Cílem této služby je pomoci osobám, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, žít spokojený, vyrovnaný a naplněný život v jejich přirozených domácích podmínkách. Bylo třeba přijmout opatření a nastavit parametry poskytování služby tak, aby byla zajištěna ochrana klientů i pracovníků střediska zejména proto, že řada klientů prodělávala nebo prodělává onemocnění nebo má pozitivní test na COVID-19. Parametry byly nastaveny tak, aby nejen odpovídaly aktuálním epidemiologickým opatřením, ale aby požadavky těchto opatření výrazně překračovaly.

Středisko zajišťuje pravidelné testování pracovníků antigenními testy, klientům poskytuje ochranné pomůcky (roušky, respirátory) zdarma.

Díky obrovskému nasazení všech pracovníků záchranné služby Royal Rangers a střediska Víteček se podařilo všechny výzvy přijmout, úspěšně vyřešit a překonat. Podařilo se nejen udržet standardní provoz střediska a činnost záchranné služby, ale významně pomoci i při řešení epidemie COVID-19 . Odměnou všem pracovníkům je nejen spokojenost klientů, ale i několik případů úspěšného zvládnutí těžkých průběhů onemocnění COVID-19 a probíhající uzdravení těch, které tato nemoc postihla.https://www.facebook.com/zsr.rangersZáchranná služba Royal Rangers

STŘEDISKO VÍTEČEK

Další aktuality

Hledáme posilu do týmu na pozici manažera

Hledáme posilu do týmu na pozici manažera

Přináší Vám radost pomáhat druhým a chcete pracovat v týmu lidí, kteří žijí v souladu s hlubšími hodnotami? Toužíte po rozmanité náplni práce a rádi byste vyměnili prostředí města za venkov? Pojďte se stát naším člověkem.

5 / 9 / 2022